Militär snabbmatch
Alla klasser (pdf, v.2)

Fältskjutning
Fält A (pdf, v.4)
Fält B (pdf, v.4)
Fält C (pdf, v.3)
Fält D/J (pdf, v.4)
Fält R (pdf, v.4)
Fält Vet (pdf, v.5)

Precisionsskjutning
Precision A (pdf, v.4)
Precision B (pdf, v.3)
Precision C (pdf, v.4)
Precision Vet/D/J (pdf, v.4)